25. Yılda Kilometre Taşlarımız

#

Tarihçe

Başkent Üniversitesi, Bağlıca Kampüsü başta olmak üzere üç kampüste eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.  Üniversitenin uygulama otelleri  olan; Kızılcahamam Patalya Termal Resort ve Gölbaşı Patalya Lakeside Resort Otelleri, üniversitemiz  öğrencilerinin  eğitim  faaliyetleri  çerçevesindeki  uygulamalarına  yönelik hizmet vermektedir.

Sağlık  ve  eğitim  faaliyetlerinde  ISO  Kalite  Belgesi  alan  ilk  Vakıf  Üniversitesi  olanÜniversitemiz,  New  York  2013  Uluslararası  Kalite  Zirvesinde  Altın  Kalite,  Paris  2015 Uluslararası Kalite Zirvesi Platin Kalite Ödülü, 2016 Frankfurt Avrupa Toplantısında Kalite ve Teknoloji ödüllerini almıştır.

Üniversitemiz sağlık ve eğitim faaliyetleri kuruluşundan bu yana uluslararası ISO 9001 standartları çerçevesinde yürütülmektedir. 2017 yılında gerekli değerlendirmeler sonucunda TS-EN-ISO-9001 Kalite Sistem Belgesi:2015 Versiyonuna geçilmiştir.

Akademik Programlarda Yeniden Yapılanma Çalışmaları (Bologna Süreci) kapsamında Diploma Eki Etiketi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Etiketine sahip olan Üniversitemiz, 2017 yılında Tıp Fakültesinde UTEAK (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu) reakreditasyonu, Adana Erişkin Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT-EBMT) reakreditasyonu, Jinekolojik Onkoloji Anabilim Dalı ve İleri Evre Over Cerrahisi Merkezi ESGO (European Society of Gynecological Oncology) tarafından akredite edilmiştir. Önceki yıl iki bölümde sahip olunan EUR-ACE Etiketi ve MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) akreditasyonu Mühendislik Fakültesi tüm programları için alınmıştır.

Üniversitemizde Bologna Süreci kapsamında Diploma Eki çalışmaları tamamlanarak, Yükseköğretim    Kurulu    Başkanlığı    onayı    ile    2005 -2006    yılından    itibaren    tüm mezunlarımıza   Diploma   Eki   verilmeye   başlanmıştır.   2012-2013   akademik   yılından itibaren de mezunlarımıza verilen diploma eklerinde Europass Etiketi kullanılmaktadır. Üniversitemiz, Diploma Eki Etiketi ve AKTS Etiketi ile Avrupa Yükseköğretim Alanının içindeki yerini almıştır.