| | English
 

Aday Öğrenciler
Öğrenciler
Çalışanlar
Mezunlar
Bilgi Paketi
360' Başkent
Başkent'ten Görüntüler
Akademik Takvim
 
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı


Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi üniversitemiz öğrencilerinin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, çalışma dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmak amacına yönelik olarak kurulmuştur.
Medikososyal Merkezi Müdürlüğü

Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’nde yer alan Medikososyal Merkezi; 7 gün ve 24 saat sağlık hizmeti sunmaktadır. Medikososyal Merkezi bünyesinde İşyeri Hekimliği Polikliniği de yer almakta olup Üniversitemiz İşyeri Hekimliği hizmetleri çalışanlarımıza yine burada verilmektedir. Üniversite çalışanları, gerekli olması durumunda sağlık hizmetleri için ilk olarak İşyeri Hekimliği birimine başvurmalıdır.

Öğrencilerimizin sağlık hizmetleri için ilk başvurmaları gereken yer Medikososyal Merkezi’dir. Öğrencilerimiz, başvurularını öğrenci kimlik belgeleri ve/veya bölümlerinden alacakları Öğrenci Muayene Belgeleri ile yapabilirler. Medikososyal Merkezi’nde öğrencilerimize sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sağlanmakta olup ilaçlı tedavileri kendilerinin sağlık güvence kurumlarınca karşılanmaktadır.

Başkent Üniversitesi öğrencileri, gerekli olduğu ve şehir merkezinde bulundukları zamanlarda “Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri ve Yardımı Uygulama İlke ve Kuralları” gereği öğrenci kimlikleri ile kendileri de direkt olarak Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Acil Polikliniği’ne başvurabilmektedirler. Bu durumda öğrencinin resmi işlemleri daha sonra yapılmakta ve bu şekilde sevk hazırlanmış öğrencilere sevk kağıdın da “Sevk Nedeni” ibaresi yer alan bölüme “İlk Başvuru Yeri Acil Poliklinik” şeklinde ibare yazılarak işlem yapılmaktadır.

Medikososyal Merkezi’ne başvuran ve sağlık yardımları hakkında bilgi isteyen öğrenci ve velilerimize hekim muayenelerinin Üniversitemiz tarafından karşılandığı ve gerekli olması halinde yapılabilecek tetkikler ve uygulanabilecek tedavilerin bedellerinin öğrencilerin sağlık güvence kurumları ile Üniversitemiz arasında yapılan resmi uygulama ne şekilde ise bu duruma uygun olarak kendilerinin sağlık güvence sistemleri tarafından karşılanacağı bilgisi verilmektedir. Ayrıca Sağlık Hizmetleri ve Yardımı Uygulama İlke ve Kuralları broşür şeklinde çoğaltılarak Medikososyal Merkezi genel bölümlerinde öğrencilere dağıtılmaktadır.

Başkent Üniversitesi Medikososyal Merkezi Sağlık Hizmetleri Ve Yardımı Uygulama İlke ve Kuralları

Kapsam

Başkent Üniversitesi’nin hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim – öğretim gören öğrencilerin sağlık hizmetleri, sağlık yardımları ve sağlık raporları ile ilgili uygulamalar bu ilke ve kurallara göre yapılır.

Tanımlar

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü “REKTÖRLÜK” , Başkent Üniversitesi “ÜNİVERSİTE” Medikososyal Merkezi “MERKEZ” olarak anılacaktır

Amaç

Merkezin amacı öğrencinin, eğitim – öğretim programı sürdüğü süre içinde acil tıbbi gereksinimlerini karşılamaktadır. İlk muayene ve müdahale yapıldıktan sonra, tedavinin devamı ya da izleme öğrencinin kendisinin veya ailesinin bağlı bulunduğu kurum veya sağlık sistemi tarafından sağlanacaktır.


Sağlık Hizmetleri Kapsamı Ve Kapsam Dışı Durumlar

İlk tıbbi müdahaleler, (Merkez tarafından sevk edilmek koşulu ile, Üniversite Hastanesinde yapılanlar dahil ) Üniversitece sağlanır.

Üniversite akademik takvimine göre, Üniversitenin eğitim – öğretime kapalı olduğu sürelerde öğrenciler, üniversitenin sağladığı sağlık hizmet ve yardımlarından yararlanamazlar.

Öğrencilerin, eğitim ve öğretime devam ettikleri süreler içinde olmakla beraber, Merkez ve Üniversite Hastanesi dışındaki resmi ya da özel sağlık kuruluşlarında yaptırdıkları muayene, tetkik ve tedavi giderleri Üniversitemizce karşılanmaz.

Sağlık Raporları

Öğrencilerin, Üniversitenin eğitim – öğretime açık olduğu süreler içinde hastalanmaları halinde (trafik kazası v.b. acil müdahale ve tedavi gerektiren haller dışında)başvuracakları ilk yer Kampüs’te Medikososyal Merkezi, şehir merkezinde Üniversite Hastanesidir. Öğrenciler başvurularını kimlik kartı ile (Merkezden hastaneye sevk halinde merkez doktorunun sevk formu ile) yapar.

İlk muayene ve tedavileri yapılan öğrencilerin istirahat raporları gerekiyorsa Merkez ya da Üniversite Hastanesi doktorları tarafından verilir. Rapor süresinin 20 günü aşması halinde 5 imzalı heyet raporu düzenlenir. Acil durumlarda, Merkez veya Üniversite Hastanesi dışında resmi hastanelerden alınan raporlar, Merkezce onaylanması koşulu ile kabul edilir. Bu durumlarda alınan raporların, rapor süresinin bitiminde en geç 3 iş günü içinde Medikososyal Merkezine teslim edilmesi zorunludur. Aksi halde bu raporlar geçerli sayılmaz. Tedavisi uzun sürecek hastalıklarda, tedavinin başlangıcında geçici rapor verilir.

Medikososyal Merkezinden verilen raporlarla 6.2 maddede sözü edilen sağlık kuruluşları tarafından verilen ve Medikososyal Merkezince usulüne uygun görülerek onaylanan raporların fotokopileri gerekli işlemin yapılması için Merkez tarafından ilgili bölüm başkanlıkları, fakülte dekanlıkları, enstitü veya yüksekokul müdürlükleri ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne gönderilir.

Usulüne uygun olarak raporlu olan öğrencinin raporlu olduğu süreler içindeki devamsızlığı mazeret olarak kabul edilir. Durum bölüm veya birim başkanlığınca ilgili öğretim üyelerine duyurulur. Öğrencinin uzun süreli sağlık mazereti nedeniyle bir veya daha fazla yarıyıl izinli sayılabilmesi ilgili yönetim kurulu kararıyla olur.

Rapor verildiği tarihten itibaren geçerli kabul edilir. Medikososyal Merkezi tarafından gönderilen raporlar hakkında tereddütlerin bulunması halinde Üniversite Hastanesinin ilgili bölümünden görüş istenebilir.

Yürürlük

Bu uygulama esasları yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu uygulama esaslarını Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Adres:
SKS- Medikososyal Merkezi Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18. km 06790 Etimesgut/Ankara
Sosyal Tesisler Yurt Binası 1. Kat

Telefon : (+90) 312 246 6773

Kültür Hizmetleri Müdürlüğü

Kültürel ve sosyal yönü ile iletişim becerileri gelişmiş, sorumluluk alabilen, kendisini tanımış ve tanıtmayı bilen bireylerin, mesleki alanlarında da başarılarının artacağı bilinen bir gerçektir.

Üniversitemiz Kültür Hizmetleri Müdürlüğü, bu gerçek doğrultusunda öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmelerini, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazanmalarını, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmalarını temin ve teşvik etmek amaçlarıyla; topluluk kurmalarını ve ilgili faaliyetleri düzenlemelerini koordine eder. Toplulukların kendi aralarında veya üniversiteler arasında düzenlenecek olan kültürel ve sanatsal etkinliklere, toplantılara, turnuva ve yarışmalara katılmalarını sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

Üniversitemizde sosyal amaçlı olarak faaliyet gösteren ve mesleki alanlarda çalışma yapmak üzere kurulmuş olan 80’in üzerinde öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Ayrıca Müdürlüğümüz bünyesinde Türk Sanat Müziği ile Türk Halk Müziği Koroları, çalgı, dans, halk oyunları ve tiyatro kursları faaliyetleri yürütülmektedir.
Yurtlar Müdürlüğü

Yurtlar Müdürlüğü hakkında bilgiler için tıklayınız..»
Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Spor Hizmetleri Müdürlüğü hakkında bilgiler için tıklayınız..»


İlgi, istek ve sorunlarınız için bizimle irtibat kurabileceğiniz adres ve telefonlarımız:
Adres:
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18. km 06790 Etimesgut/Ankara

Telefon : (+90) 312 246 67 69
Faks : (+90) 312 246 67 70
 

webmaster@baskent.edu.tr
Tel:(0312) 246 66 66
Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi
Eskişehir Yolu 18. km 06790 Etimesgut/Ankara
 
Başkent Üniversitesi Yurtları Başkent Üniversitesi Bülteni