BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
 
BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU
(Tüzel Kişiler İçin)
 
Tüzel kişinin ünvanı :
Tüzel kişinin adresi :
Yetkili kişinin T.C. Kimlik Numarası :
Yetkili kişinin e-posta adresi :
Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz? : Elektronik      Yazılı

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Istenen bilgi ve belgeler :
Güvenlik Kodu :