BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
 
BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU
(Gerçek Kişiler İçin)
 
T.C. Kimlik No :
Başvuru sahibinin adı ve soyadı:
Oturma yeri veya İş adresi :
E-Posta adresi:
Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz? : Elektronik      Yazılı

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.
İstenen bilgi ve belgeler :
Güvenlik Kodu :